Skip to main content

Reumatoïde arthritis

Deze groep betreft mensen met reumatoïde artritis die last hebben van stijfheid in spieren en gewrichten en hiervoor medicatie gebruiken.

 • Werkenden met Reumatoide artritis hebben een 3,05 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden zonder Reumatoide artritis.

 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de onderzochte persoonskenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Reumatoïde artritis

  Onderzocht zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Partner / relatie
 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen het hebben van meerdere aandoeningen en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Reumatoïde artritis.

  Multimorbiditeit

  Bij twee of meer van de onderzochte aandoeningen spreken we over multimorbiditeit.

 • Roken

  Werkenden met reumatoïde arthritis die roken hebben een 1,76 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met reumatoïde arthritis die niet roken.

  Deelnemers werd gevraagd of zij aangaven momenteel te roken of de afgelopen maand hadden gerookt.

  Gewicht

  Werkenden met reumatoïde arthritis en obesitas hebben een 3,78 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met reumatoïde arthritis zonder obesitas.
  Voor werkenden met overgewicht is deze kans 2,41 keer zo hoog als bij werkenden zonder overgewicht.

  BMI is berekend op basis gewicht en lengte, gemeten in een van de onderzoekscentra van Lifelines. BMI wordt berekend door het gewicht (in kg) te delen door de lengte (in meter) in het kwadraat.  Dit wordt vervolgens ingedeeld als gezond gewicht bij een BMI tussen de 18,5 kg/m2 en 25,0 kg/m2, overgewicht bij een BMI tussen 25.0 kg/m2en 30.0 kg/m2. Bij een BMI van 30 kg/m2 of hoger spreken we over obesitas. 

  Overige leefstijlkenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen overige leefstijlkenmerkken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Reumatoïde artritis.

  Onderzocht zijn:

  • Lichamelijke activiteit
  • Groente en fruit inname
  • Roken
  • Gewicht
 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen onderzochte werkkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Reumatoïde artritis.

  Onderzocht zijn:

  • Werkdruk
  • Werktempo
  • Ontwikkelmogelijkheden
  • Betekenisvol werk
  • Invloed op het werk
  • Sociale steun