Skip to main content

COPD

Er is sprake van chronische obstructieve longaandoeningen als:

 1. de verhouding van FEV1 (geforceerd expiratoir volume) tot FVC (geforceerde vitale capaciteit) (FEV1/FVC) <0,70 of wanneer er een verminderde vitale capaciteit van <80% voorspeld was, en
 2. op basis van zelfrapportage en gebruik van COPD-medicatie. Alleen mensen ouder dan 40 zijn geïncludeerd en mensen met astma vallen niet binnen deze groep.
 • Werkenden met COPD hebben een 1,43 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden zonder COPD.

 • Leeftijd

  De kans op arbeidsongeschiktheid neemt toe bij een hogere leeftijd. Elk jaar wordt de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD 1,09 keer zo hoog.

  Opleidingsniveau

  Werkenden met een laag opleidingsniveau hebben een 3,34 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met een hoog opleidinigsniveau.
  Voor werkenden met een middelbaar opleidingsniveau is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden met de kans op arbeidsongeschiktheid.

  • Laag opleidingsniveau: geen opleiding, VMBO
  • Middelbaar opleidingsniveau: HAVO/VWO, MBO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO, universiteit

  Overige persoonskenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de overige persoonskenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD.

  Onderzocht zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Partner / relatie
 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen het hebben van meerdere aandoeningen en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD.

  Multimorbiditeit

  Bij twee of meer van de onderzochte aandoeningen spreken we over multimorbiditeit.

 • Gewicht

  Werkenden met overgewicht hebben een 0,55 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden zonder overgewicht.

  Roken

  Werkenden die roken hebben een 1,69 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden die niet roken.

  Overige leefstijlkenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de overige leefstijlkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD.

  Onderzocht zijn:

  • Lichamelijke activiteit
  • Groente en fruit inname
  • Roken
  • Gewicht
 • Invloed op het werk

  Werkenden met COPD die minder regelmogelijkheden ervaren een 1,20 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met COPD die meer regelmogelijkheden ervaren.

  We spreken van beperkte regelmogelijkheden als de werknemer weinig invloed heeft op het werk en beperkte invloed heeft op de hoeveelheid werk die hij of zij moet doen. 

  Overige werkkenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen overige werkkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD.

  Onderzocht zijn:

  • Werkdruk
  • Werktempo
  • Ontwikkelmogelijkheden
  • Betekenisvol werk
  • Invloed op het werk
  • Sociale steun