Skip to main content

Diabetes Mellitus type 2

Bij diabetes richten we ons specifiek op de groep met type 2 diabetes, waarbij verhoogd glucose in het bloed waarneembaar is en/of sprake is van zelfrapportage in combinatie met insulinegebruik. 

 • Werkenden met Diabetes Mellitus type 2 hebben een 1,89 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden zonder Diabetes Mellitus type 2.

 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de onderzochte persoonskenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Diabetes Mellitus type 2.

  Onderzocht zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Partner / relatie
 • Werkenden met Diabetes Mellitus type 2 die ook een andere aandoening hebben, hebben een 2,31 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met diabetes die niet nog een andere aandoening hebben.

  Multimorbiditeit

  Bij twee of meer van de onderzochte aandoeningen spreken we over multimorbiditeit.

 • Roken

  Werkenden die roken hebben een 2,03 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden die niet roken.

  Overige leefstijlkenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen overige leefstijlkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Diabetes Mellitus type 2.

  Onderzocht zijn:

  • Lichamelijke activiteit
  • Groente en fruit inname
  • Roken
  • Gewicht
 • Invloed op het werk

  Werkenden met Diabetes Mellitus type 2 die minder regelmogelijkheden ervaren een 1,27 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden met diabetes die meer regelmogelijkheden ervaren.

  We spreken van beperkte regelmogelijkheden als de werknemer weinig invloed heeft op het werk en beperkte invloed heeft op de hoeveelheid werk die hij of zij moet doen. 

  Overige werkkenmerken

  Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen overige werkkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met Diabetes Mellitus type 2.

  Onderzocht zijn:

  • Werkdruk
  • Werktempo
  • Ontwikkelmogelijkheden
  • Betekenisvol werk
  • Invloed op het werk
  • Sociale steun