Skip to main content

Depressie

Onder depressie verstaan we mensen met een ernstige vorm van mentale klachten, of klachten in mildere vorm waarbij men ook antidepressiva gebruikt. Dit werd vastgesteld aan de hand van de MINI-vragenlijst.

 • Werkenden met depressie hebben een 2,51 keer zo hoge kans op arbeidsongeschiktheid als werkenden zonder depressie.

 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de onderzochte persoonskenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met depressie.

  Onderzocht zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Partner / relatie
 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen het hebben van meerdere aandoeningen en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met depressie.

  Multimorbiditeit

  Bij twee of meer van de onderzochte aandoeningen spreken we over multimorbiditeit.

 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen de onderzochte leefstijlkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met depressie .

  Onderzocht zijn:

  • Lichamelijke activiteit
  • Groente en fruit inname
  • Roken
  • Gewicht
 • Er is in dit onderzoek geen statistisch significant verband gevonden tussen onderzochte werkkenmerken en de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met depressie

  Onderzocht zijn:

  • Werkdruk
  • Werktempo
  • Ontwikkelmogelijkheden
  • Betekenisvol werk
  • Invloed op het werk
  • Sociale steun