Skip to main content

AKC handreiking voorspellende factoren voor arbeidsuitval

In deze handreiking zijn belangrijke risicofactoren voor arbeidsuitval door arbeidsongeschiktheid voor werkenden in het algemeen en voor werkenden met verschillende chronische aandoeningen in kaart gebracht. De handreiking is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus MC en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Wat kan ik er mee?

U kunt de informatie raadplegen en zo een beeld vormen van de risicofactoren die leiden tot vroegtijdige uitstroom uit werk door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er een casustool, waarin u op basis van de kenmerken van een werkende de risico’s op vroegtijdige uitstroom uit werk kunt bekijken.

Waar helpt het mij bij?

Inzicht in risico’s voor vroegtijdige uitval uit werk door arbeidsongeschiktheid kunnen u helpen bij advisering richting werknemer en werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld een interventie voorstellen op het vlak van leefstijl en werkkenmerken. Ook geeft het handvatten om het gesprek aan te gaan over duurzaam aan het werk blijven en het voorkomen van vroegtijdige uitval uit werk.

Hoe kan ik de casustool gebruiken?

  • Stap 1: Kies de chronische aandoening waarin u geïnteresseerd bent, of de totale groep als u in alle werknemers – ook werknemers zonder chronische aandoening - geïnteresseerd bent. 
  • Stap 2: Kies de risicofactoren waarin u geïnteresseerd bent: persoonskenmerken, gezondheid (alleen bij totale groep werknemers), leefstijl of werkkenmerken;
  • Stap 3: Maak een selectie van de relevante factoren. 

U krijgt een overzicht van welke van deze geselecteerde factoren risicofactoren zijn voor arbeidsongeschiktheid. Het is echter niet goed mogelijk op basis van deze factoren het individuele risico op uitval voor een bepaalde werkende nauwkeurig genoeg te bepalen.

Meer info: