Skip to main content

Databronnen

In deze studie is gebruik gemaakt van gegevens van de Lifelines Cohort Studie en Biobank. Lifelines is in 2006 gestart met het verzamelen van gegevens van ruim 167.000 inwoners uit Noord-Nederland en bevat rijke informatie over onder meer gezondheid, leefstijl en werkkenmerken (Scholtens et al., 2015).

De gegevens van de Lifelines deelnemers zijn gekoppeld aan informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de maandelijkse werkstatus te kunnen bepalen in de periode 2012-2018.

In totaal zijn de gegevens van 55,950 deelnemers in dit onderzoek meegenomen. Dit betreft deelnemers in de leeftijd 19-64 jaar met informatie over sociaal-demografische, gezondheid- en leefstijl-gerelateerde factoren en werk-gerelateerde kenmerken van oktober 2012 tot en met maart 2017 en informatie over werkstatus in de periode oktober 2012 tot en met december 2018.